Continue to the page
Close

Ködagar hos Boplats är det antal dagar som du har betalat och haft ett konto på boplats.se, eller antalet dagar sedan du senast fick ett förstahandskontrakt. Alla lägenheter på boplats.se förmedlas efter kötid. Det betyder att den sökande som uppfyller hyresvärdens krav och villkor, och har flest ködagar kommer erbjudas att skriva kontrakt. 

Mina ködagar / Ködagar är personliga / Ködagar och medsökande / Kontrakt - ködagarna nollställs Raderade ködagar / Överta ködagar


Betala för att samla ködagar hos Boplats

Du som har skapat ett konto på boplats.se och betalat årsavgiften, samlar kötid i form av ködagar hos Boplats. För att ställa dig i bostadskön och börja samla ködagar, ska du skapa ett konto på boplats.se och betala årsavgiften. När du har betalat avgiften börjar du samla ködagar hos Boplats.

På Mina Sidor kan du se hur många ködagar du har

På Mina Sidor kan du se hur många ködagar du har, längst upp till vänster på sidan. Dina ködagar ökar med +1 varje dag.

Ködagar är personliga

Ködagar hos Boplats är personliga. Det betyder att du inte kan ge bort eller dela dina ködagar med en annan person. Du kan inte heller söka lägenheter för någon annans räkning.

Ködagar och medsökande

Om du lägger till en medsökande är det endast din och den medsökandes årsinkomster som läggs ihop. Ködagar är personliga och kan inte läggas ihop. De kan heller inte överlåtas eller delas mellan er, om ni väljer att ta bort varandra som medsökande. Därför rekommenderar vi att ni båda är betalande medlemmar och samlar egna ködagar hos Boplats.

Ködagarna nollställs när du får ett kontrakt

När du har fått ett förstahandskontrakt genom boplats.se nollställs dina ködagar och börjar automatiskt om från noll. 
Om du har fått ett korttidskontrakt utan besittningsrätt, behåller du dina ködagar. Korttidskontrakt betyder att du bara får bo i lägenheten en begränsad tid. 

Huvudregeln är att det inte går att få tillbaka nollställda ködagar hos Boplats efter att du har skrivit kontrakt. 

Det finns inte ångerrätt på kontrakt och ködagar. Även om du skulle ångra dig och säga upp kontraktet igen, får du inte tillbaka dina ködagar. Det är bara om det finns särskilda skäl som vi kan utreda om du kan få tillbaka ködagarna.

Giltig anledning kan vara:

  • Du har tecknat kontrakt på en nyproducerad lägenhet långt före inflyttningsdatum och hushållets situation har förändrats, så att du inte längre har ekonomiska eller sociala förutsättningar att hyra lägenheten.

  • För kontrakt på lägenheter som inte är nyproducerade, kan man i undantagsfall göra en bedömning om hushållets förutsättningar oförutsett förändrats, t.ex. genom allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen.

  • Om hyresvärden drar tillbaka kontraktet av någon anledning annat än uppsägning inom x månader, till exempel vid konkurs eller allvarlig skada så som brand eller översvämning.

Du måste ha anmält ditt ärende inom en månad från inflyttningsdatum för att vi ska utreda ditt ärende. Kontakta vår kundtjänst för att få veta mer.

Ködagarna raderas om du inte betalar avgiften i tid

För att behålla dina insamlade ködagar hos Boplats och fortsätta samla ködagar, behöver du betala årsavgiften i tid varje år. På Mina Sidor kan du se vilket datum du har betalat årsavgiften till. Du kan betala för nästa år ungefär en månad innan det datumet. När ditt medlemskap har gått ut, är ditt medlemskap vilande i 90 dagar. Om du är mer än 90 dagar sen med att betala, raderas dina ködagar. 

Huvudregeln är att det inte går att få tillbaka raderade ködagar hos Boplats

Huvudregeln är att det inte går att få tillbaka raderade ködagar hos Boplats. Läs mer i Boplats användaravtal. Om du har varit oförmögen att betala i tid på grund av anledningar utanför din kontroll och kan uppvisa intyg på detta, kan vi utreda ärendet.

Giltig anledning kan vara:

  • Du var frihetsberövad under den period du skulle betala

  • Du var svårt sjuk/ inlagd på sjukhus under den period du skulle betala

  • Du har inte tillgång till dator och kan inte besöka oss, och har använt dig av ombud som har misslyckats med att sköta betalningen åt dig

  • Du företräds av en god man eller förvaltare som har misslyckats med att sköta betalningen åt dig

  • Annan orsak som du kan påvisa genom dokumentation 

Du måste ha anmält ditt ärende inom två år efter sista betalningsdatum. Om det har gått mer än två år, utreds inte ärendet vidare.

» Kontakta vår kundtjänst för att få veta mer.

Överta ködagar vid dödsfall

Vid dödsfall kan efterlevande make, maka eller sambo överta ködagarna. Ködagarna läggs inte till, utan ersätter den medsökandes eventuella ködagar. För att överta ta ködagar behöver du visa ett dödsfallintyg. 

» Se användaravtal för detaljer

» Kontakta vår kundtjänst för att få veta mer.