Continue to the page
Close

Det är svårt att svara på frågan hur lång tid det kommer att ta för en enskild person. På varje lägenhet bildas en egen kö av de som är intresserade. Du kan se hur du ligger till på varje lägenhet och vilken kötid den hade som fick lägenheten. 

I annonsen för lägenheten ser du vilken plats du har av alla som har anmält intresse. Är det fler än 50 personer före dig är chansen liten att du blir bjuden på visning. 

Ett bra sätt att se hur du ligger till är att se hur många ködagar den som fick lägenheten som du sökte hade. Det kan du se under Mina sidor / Sökta bostäder / Historik.

Du kan även titta på hur lång kötid de som fått kontrakt den senaste tiden hade i genomsnitt. Du hittar den senaste statistiken här.

Hur lång tid det tar beror på vad du söker

Hur lång tid det tar för just dig beror mycket på vilken typ av lägenhet du söker och i vilka områden.

  • Om du söker lägenheter som väldigt många är intresserade av krävs det i allmänhet fler ködagar för att komma längst fram.

  • Om du söker lägenheter som färre är intresserade av är det större chans att det går snabbare.

  • I områden med få lägenheter och liten omflyttning är det få lägenheter som annonseras varje år. Det betyder att de som får dessa lägenheter ofta är personer med många ködagar.

  • Lägenheter med högre hyra, vilket det ofta är på nyproduktion, kan ha något kortare genomsnittlig kötid.